Jobs

Marc Consultancy gaat op zoek naar een nieuw profiel voor het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn (VIVEL):

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 24 mei 2019.

Over het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn (VIVEL)

Het doel van de vzw VIVEL is de ondersteuning en versterking van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector. Hiermee willen we werk maken van een betere zorg voor iedere Vlaming. Daartoe brengt VIVEL alle kennis en expertise samen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn. Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg voor – en de samenwerking rond – de persoon met een zorg- en ondersteuningsbehoefte te verbeteren.

Alle belanghebbende actoren binnen de eerste lijn hebben samen de organisatie opgericht. Hierdoor zullen welzijns- en zorgactoren, vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers en lokale besturen nauwer samen werken aan een zorgzaam Vlaanderen. Ze bouwen zo verder mee aan de noodzakelijke hervorming van de eerstelijnszorg, die de Vlaamse regering principieel heeft goedgekeurd in december.

De concrete activiteiten die VIVEL zal ontplooien zijn:

  • het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
  • het ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
  • het adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
  • het stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
  • het bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • het adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.