Stafmedewerker stakeholderrelaties en transitieprocessen VIVEL

Vivel vzw

Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn vzw werd begin 2019 opgericht en heeft tot doel  de ondersteuning en versterking van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector. Hiermee willen we werk maken van een betere zorg voor iedere Vlaming. Daartoe brengt VIVEL alle kennis en expertise samen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn. Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg voor – en de samenwerking rond – de persoon met een zorg- en ondersteuningsbehoefte te verbeteren.

De basisopdracht van het Vivel bestaat uit:

 • het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
 • het ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
 • het adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
 • het stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
 • het bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad;
 • het adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapschapscommissie.

De principes en waarden van het Vivel zijn:

 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Delen van data
 • Samenwerken
 • Sectorbrede benadering

Voor de opstart van de operationele werking van Vivel , het organiseren, beheren en coördineren van de activiteiten ervan zoeken wij een: Stafmedewerker stakeholderrelaties en transitieprocessen.

Taken

Binnen het kernteam van VIVEL onder leiding van de directeur, staat de stafmedewerker stakeholderrelaties in voor:

 • Het aanspreekpunt van de eerstelijnszones binnen Vivel;
 • Ondersteuning en begeleiding van de zorgraden van de eerstelijnszones in het optimaliseren van de lokale samenwerking en het implementeren van hun strategie;
 • Het opstarten van een lerend netwerk van zorgraden;
 • Het organiseren van de strategische overlegmomenten tussen Vivel en al zijn stakeholders;
 • Het detecteren, aanpassen en aanreiken van instrumenten om het transitieproces in de eerstelijnszones te ondersteunen;
 • Meewerken aan het communicatiebeleid van Vivel;
 • Meewerken aan de ontwikkeling van een kennis- en leerplatform voor de hulpverleners in de eerste lijn.

Rollen

 • De stafmedewerker als expert
  Je volgt nieuwe evoluties op de voet en neemt initiatief binnen je brede expertisedomein. Je inspireert hulpverleners in zorg en ondersteuning in de eerste lijn en dankzij  je expertise verwerf je hun vertrouwen. Je hebt expertise in het uitwerken en begeleiden van transitieprocessen en je biedt die expertise op een toegankelijke en gerichte manier aan.
 • De stafmedewerker als teamspeler
  Je bent lid van een klein en dynamisch team dat zorgt voor de groei en het aanzien van Vivel. Je bent verantwoordelijk voor de toegewezen projecten. Je inspireert, faciliteert en coacht project- en netwerkpartners en zet hen aan tot relevante en kwaliteitsvolle prestaties.
 • De stafmedewerker als innovator en als intern en extern aanspreekpunt
  Je bouwt mee aan het brede netwerk van Vivel en je onderhoudt de goede relaties met alle strategische stakeholders, vanuit de vooropgestelde strategische visie en operationele doelstellingen. Je neemt deel aan projectgroepen met de vele stakeholders van Vivel. Je bereidt de vergaderingen voor en staat borg voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de vooropgestelde doelen en deadlines. Je neemt initiatief, onderzoekt zo nodig alternatieve sporen en mogelijkheden. Je spreekt bestaande netwerken aan, bouwt bruggen tussen mensen en netwerken.

Profiel

 • Masterdiploma of een gelijkwaardig competentieniveau
 • Relevante beroepservaring (bij voorkeur 4 jaar) en ervaring met communicatie naar de doelgroepen in zorg en welzijn
 • Zeer goede kennis van het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen, van het overheidsbeleid in dit domein en van de werking van lokale overheden
 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen
 • Goede kennis van Engels en Frans

Gewenste vaardigheden

 • Netwerken: het vermogen om strategische en operationele relaties met mensen, op te bouwen en te onderhouden. Het vermogen om een nieuw netwerk uit te bouwen.
 • Impact en aansturen van groepen: het vermogen om anderen op basis van expertise en persoonlijke houding en te motiveren/beïnvloeden.
 • Gerichtheid op stakeholders en maatschappij: het vermogen op zich vanuit een gerichtheid op en inzicht in de ruime maatschappelijke omgeving in te leven in de behoeften van alle actoren en er proactief op inspelen.
 • Communicatie: het vermogen om precies, genuanceerd en vlot te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Kernachtig zijn in verbale en non-verbale communicatie. Kennis van het omgaan met sociale media.
 • Synthesevermogen en analytisch denken: het vermogen om via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren, alternatieven uit te werken en tot een waardevolle en sluitende conclusie te komen.
 • Organisatorische vaardigheden: het vermogen om activiteiten te evenementen te organiseren die creatief, efficiënt en klantgericht zijn.

Aanbod

Een voltijdse of 4/5 betrekking in een nieuwe organisatie met boeiende eveneens aan te werven collega’s en met grote maatschappelijke impact. Een marktconforme verloning met mogelijk mooie extralegale voordelen zoals een mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering, …  

Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel, mail dan je sollicitatie en CV naar Pascale Criekemans, Koning Boudewijnstichting: criekemans.p@kbs-frb.be met de mededeling: “Stafmedewerker stakeholderrelaties en transitieprocessen Vivel”. 

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 24 mei 2019.