Stafmedewerker vorming en opleiding voor VIVEL

Vivel vzw

Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn vzw werd begin 2019 opgericht en heeft tot doel  de ondersteuning en versterking van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector. Hiermee willen we werk maken van een betere zorg voor iedere Vlaming. Daartoe brengt VIVEL alle kennis en expertise samen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn. Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg voor – en de samenwerking rond – de persoon met een zorg- en ondersteuningsbehoefte te verbeteren.

De basisopdracht van het Vivel bestaat uit:

 • het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
 • het ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
 • het adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
 • het stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
 • het bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad;
 • het adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De principes en waarden van het Vivel zijn:

 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Delen van data
 • Samenwerken
 • Sectorbrede benadering

Voor de opstart van de operationele werking van Vivel, het organiseren, beheren en coördineren van de activiteiten ervan zoeken wij een:

Stafmedewerker vorming en opleiding

Taken

Binnen het kernteam van VIVEL onder leiding van de directeur, staat de stafmedewerker in voor:

 • Als stafmedewerker peil je naar de gedeelde ondersteuningsnoden van de actoren die actief zijn in de eerstelijnszones.
 • Je zorgt er in samenwerking met opleidings- en vormingsorganisaties voor dat hun aanbod wordt afgestemd op de gedetecteerde noden. Je bent in staat om ondersteuningsnoden te vertalen in leerdoelstellingen.
 • Je zorgt er in samenwerking met opleidings- en vormingsorganisaties voor dat hun aanbod wordt afgestemd op de uitdagingen die de ontwikkelingen en hervormingen in de eerste lijn met zich meebrengen: de versterking van interprofessionele samenwerking, de digitalisering van zorg en ondersteuning, het omgaan met nieuwe zorgconcepten (zoals “doelgerichte zorg”) en op het ontwikkelen van gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning.
 • Je vormt een brugfunctie tussen het brede werkveld van zorg en welzijn en onderwijs- en navormingsinstanties.
 • Je detecteert in samenwerking met o.a. de zorgambassadeur opleidingshiaten en je formuleert voorstellen om die op te vangen.
 • Je stimuleert de ontwikkeling van interprofessionele opleidingen en interprofessionele stages.
 • Je vertegenwoordigt Vivel in instanties waar de zorg- en welzijnsactoren overleggen met opleidingsinstituten.
 • Je stuurt externe dienstverleners waarmee Vivel samenwerkt aan en volgt hun prestaties op.

Rollen

 • De stafmedewerker als expert
  Je volgt nieuwe evoluties op de voet en neemt initiatief binnen je brede expertisedomein. Je inspireert hulpverleners in zorg en ondersteuning in de eerste lijn en dankzij  je expertise verwerf je hun vertrouwen. Je biedt die expertise op een toegankelijke en gerichte manier aan.
 • De stafmedewerker als teamspeler
  Je bent lid van een klein en dynamisch team dat zorgt voor de groei en het aanzien van Vivel. Je bent verantwoordelijk voor de toegewezen projecten. Je inspireert, faciliteert en coacht project- en netwerkpartners en zet hen aan tot relevante en kwaliteitsvolle prestaties.
 • De stafmedewerker als innovator en als intern en extern aanspreekpunt
  Je bouwt mee aan het brede netwerk van Vivel en je onderhoudt de goede relaties met alle strategische stakeholders, vanuit de vooropgestelde strategische visie en operationele doelstellingen. Je neemt deel aan projectgroepen met de vele stakeholders van Vivel. Je bereidt de vergaderingen voor en staat borg voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de vooropgestelde doelen en deadlines. Je neemt initiatief, onderzoekt zo nodig alternatieve sporen en mogelijkheden. Je spreekt bestaande netwerken aan, bouwt bruggen tussen mensen en netwerken.

Profiel

 • Masterdiploma of een gelijkwaardig competentieniveau
 • Relevante beroepservaring (bij voorkeur 4 jaar) en ervaring met opleiding en vorming in de zorg- en/of welzijnssector
 • Zeer goede kennis van het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen
 • Kennis hebben van innovatieve opleidingsvormen
 • Kennis hebben van het opleidingsveld en de actoren daarin
 • Kennis hebben van het onderwijslandschap op het vlak van zorg en welzijn
 • Goede kennis van Engels en Frans

Je beschikt bovendien over de volgende vaardigheden: organisatorische vaardigheden, synthesevermogen en analytisch denken, vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie, netwerken en bruggen bouwen, aansturen van groepen, zin voor initiatief en ondernemerschap..

Aanbod

Een voltijdse of 4/5 betrekking in een nieuwe organisatie met boeiende eveneens aan te werven collega’s en met grote maatschappelijke impact. Een marktconforme verloning met extralegale voordelen zoals een mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering, …

Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel, mail dan je sollicitatie en CV naar Pascale Criekemans bij de Koning Boudewijnstichting: criekemans.p@kbs-frb.be  met de vermelding: “Stafmedewerker opleidings- en vormingsaanbod Vivel”.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 21 juni 2019.